فرصت های شغلی

فرصت های شغلی در گروه عاکف

فرصت های شغلی موجود

  • برق کار خودرو (آشنا با سیستم الکترونیکی خودروهای تولیدی ایران خودرو)
  • جلوبندی کار خودرو (آشنا با سیستم تعلیق خودروهای تولیدی ایران خودرو)
  • مکانیک خودرو
  • صافکار
  • نقاش
  • حسابدار
  • کارمند فروش خودرو
  • کارمند اداری ساده (آشنا با ورد و اکسل)

لطفا فرم اطلاعات زیر را تکمیل نموده و رزومه و عکس خود را بارگذاری نمایید.

عکس پروفایل
آپلود عکس
آپلود فایل رزومه
آپلود فایل رزومه

 

بازگشت به صفحه اصلی