منشور اخلاقی گروه

منشور اخلاقی گروه عاکف

 • قوانین و ضوابط گروه و رعایت آنها
 • صداقت در کردار، گفتار، رفتار.
 • حفظ اسرار و عدم ارائه اطلاعات محرمانه گروه به دیگران.
 • مشارکت فعال در پیشبرد امور گروه، تعهد به فعالیت‌های گروهی و یاری‌رسانی به دیگران.
 • وفاداری و احساس مسئولیت نسبت به گروه، ترجیح دادن منافع گروه به منافع شخصی و دفاع از حریم گروه در جامعه.
 • داشتن وجدان کاری و بکاربردن تمام سعی و توان خود برای انجام وظائف محوله.
 • مقابله با شایعه سازی و پرهیز از تهمت، غیبت، خبرچینی و هر اقدامی که صمیمیت و اعتماد میان کارکنان را تضعیف نماید.
 • رعایت نزاکت و ادب در برخوردهای اجتماعی و منع حرکت‌هایی که موجب هتک حرمت دیگران شود.
 • رعایت نظم، انضباط و آراستگی.
 • رعایت مقررات ایمنی و بهداشتی به منظور حفظ سلامت خود و دیگران.
 • عدم تبعیض (نژادی، قومی، خویشاوندی، مذهبی، جنسی).
 • پرهیز از اخذ هرگونه هدیه غیرمتعارف، وجه نقد و یا تسهیلات از طرف‌های تجاری گروه.
 • برقراری توازن و اعتدال بین کار و زندگی خانوادگی.
 • عدم استفاده شخصی غیرمجاز از دارائیهای گروه.
 • اعتماد و احترام متقابل میان افراد.
 • ممنوعیت استفاده از دخانیات در محل کار و عدم مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی.
 • رعایت دستورات و راهنمائی‌های مقامات ارشد.
 • حفظ حریم شخصی و آزادی دیگران.
 • ممنوع بودن داد و ستدهای شخصی در محل کار.
 • تلاش در جهت کسب رضایت مراجعین و مشتریان شغلی خود.