نمایندگی ۵۱۱۳ دیار خودرو – فروش

آدرس دفتر فروش:

مشهد – بلوار قرنی – نبش قرنی ۴۱ – جنب بیمارستان خاتم الانبیاء 

تلفن:  ۳۷۲۵۳۵۳۴-۰۵۱ ، ۳۷۲۸۳۸۸۲-۰۵۱

فکس: ۳۷۲۴۴۹۳۷-۰۵۱

ایمیل: info@akefgroup.com